หมดเขตวันนี้! เปิดวิธี ทบทวนสิทธิรับ 7 พัน จาก เราชนะ ใครยังไม่ลง รีบเลย

หมดเขตวันนี้! เปิดวิธี ทบทวนสิทธิรับ 7 พัน จาก เราชนะ ใครยังไม่ลง รีบเลย

โครงการ เราชนะ มีการประกาศ เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ. ที่ผ่านมา และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

โดยผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. กดเมนู ทบทวนสิทธิ ปุ่มสีเหลือง

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย และวันเดือนปีเกิด ตามบัตรประชาชน

4. จากนั้น ทบทวนข้อมูลความถูกต้อง ก่อนกดยืนยันขอทบทวนสิทธิ

5. รอตรวจสอบสิทธิเราชนะ ว่าผ่านหรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64