ไอร่า โชว์ผลงานปี 63 พร้อมเดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจ Non-Bank ครบวงจร

ไอร่า โชว์ผลงานปี 63 พร้อมเดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจ Non-Bank ครบวงจร
ไอร่า โชว์ผลงานปี 63 พร้อมเดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจ Non-Bank ครบวงจร

ไอร่า โชว์ผลงานปี 63 กำไรสุทธิพุ่ง จ่ายปันผล 0.013 บาทต่อหุ้น พร้อมเดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจ Non-Bank ครบวงจร

ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) ตอกย้ำการพลิกฟื้นการดำเนินงาน (การเทิร์นอะราวด์) จากที่ขาดทุน โชว์ผลงบปี 2563 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 105 ล้านบาท หลังบริหารต้นทุนทางการเงินและควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจ่ายปันผล 0.013 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ด้าน CEO AIRA Group “นลินี งามเศรษฐมาศ” ประกาศเดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจ Non-Bank ครบวงจร ภายใต้การให้บริการทางการเงินแบบ One stop service เต็มรูปแบบ ชูศักยภาพสภาพคล่องทางการเงิน และ Partnership ชั้นนำระดับโลก เสริมทัพความแข็งแกร่ง

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผย ถึงผลการดำเนินงานในปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ว่าบริษัทมีรายได้รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 170 ล้านบาท   มีกำไรสุทธิ 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 132 ล้านบาท  เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 27 ล้านบาท  ถือเป็นการพลิกฟื้นการดำเนินงาน (เทิร์นอะราวด์) แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

ทั้งนี้ รายได้หลักมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย โดยบริษัทได้มีการขายหุ้นบางส่วนในบริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้กับ NEC Capital Solution Limited  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว  เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีการรับรู้กำไรจำนวน 85 ล้านบาท

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA

นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนทางการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย ในกลุ่มธุรกิจหลักมีการเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) ที่มีประมาณการซื้อขายในตลาดหุ้น และตลาดอนุพันธ์ และ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการ และรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า Spring Tower แม้จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19  แต่บริษัทยังสามารถหาผู้เช่าและมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563  เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยงบการเงินรวม มีรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิงวดปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.013 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14  พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIRA กล่าวถึงภาพรวม AIRA Group ในปีนี้ว่า บริษัทยังคงดำเนินแผนการลงทุนที่วางไว้ตามนโยบายของบริษัท Holding Company ที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อตอบโจทย์บริการทางการเงินในรูปแบบ Non-Bank ครบวงจร ภายใต้การให้บริการทางการเงินแบบ One stop service เนื่องจากกลุ่มธุรกิจของบริษัทในเครือ AIRA Group  สามารถต่อยอดและให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งการให้บริการสินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงานและอื่นๆ, ธุรกิจด้านการเงิน ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

AIRA Group เป็น Holding Company ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (รีเทิร์นอินเวสเมนท์)  ให้กับผู้ถือหุ้นสูง ประกอบกับมีศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดมากกว่า 800 ล้านบาท ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกัน บริษัทเป็น Non-Bank บริษัทเดียวที่ได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการร่วมลงทุนในแต่ละธุรกิจ โดยกลุ่มพันธมิตรดังกล่าวอยู่ในระดับ TOP 3 ของ กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเทศ

“AIRA Group มีการวางกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจทางการเงินอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ในปี 2564 นี้ AIRA Group ก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Non-Bank ทางการเงินการลงทุนที่ครบวงจร  และสามารถให้บริการได้ในทุกมิติ เป็นการสะท้อนศักยภาพของบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง”