สลาก แก้ปัญหาหวยแพง เปิดรับสมัครตัวแทนขายหวย-เพิ่มโควตา แต่ต้องขาย 80

สลาก แก้ปัญหาหวยแพง เปิดรับสมัครตัวแทนขายหวย-เพิ่มโควตา แต่ต้องขาย 80 บาท

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยว่า สำนักงานฯ ได้ออกประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป เป็น ผู้ค้ารายเดิมที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส จำหน่ายสลากใบละ 80 บาทให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกในการขายลอตเตอรี่ตามราคาที่กฎหมายกำหนด แก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคา โดยจะเปิดรับสมัครถึง 5 มี.. 2564 นี้ และประกาศผลคัดเลือกตัวแทน ภายในเดือน .. 2564

โดยคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

  1. ตัวแทนจำหน่ายสลาก ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว

2. มีจุดจำหน่ายที่ตั้งชัดเจน ห้ามเดินเร่ขาย

3. ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น My GLO เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา และข้อมูลการซื้อขาย พร้อมกับต้องนำวิธีการจำหน่ายสลาก 80 บาท รวมถึงเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้มีการซื้อไปขายต่อ หรือขายเหมาออกไป

4. ต้องมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดจำหน่ายสลาก เพื่อบันทึกการซื้อขายสลากเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบหรือร้องเรียน

5. ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น

6. ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่อไปอีกทอดหนึ่ง รวมถึงต้องเป็นคนจำหน่ายเอง แต่ถ้ามีลูกน้องต้องระบุรายชื่อและแจ้งให้สำนักงานสลากฯ รับทราบ

7. ต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้

8. ต้องขายเฉพาะสลากที่สำนักงานสลากฯ จัดสรรให้เท่านั้น ห้ามรับสลากจากที่อื่นมาขายเพิ่มเติม

9. ต้องมีการวางหลักประกัน 10% ของมูลค่าราคาสลากที่ได้รับ หากมีการปฏิบัติผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกัน

กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเกินกว่าที่ต้องการ สำนักงานสลากฯ จะใช้วิธีเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม รวมถึงจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายจริงของผู้สมัคร หากพบให้ข้อมูลเป็นเท็จ จะยกเลิกทันที

โดยหลังจากผ่านตรวจสอบแล้ว จะต้องเข้าอบรมการเป็นเครือข่ายด้วย โดยสิ่งที่เครือข่ายจะได้รับ นอกจากได้สลากเพิ่มเป็นงวดละ 25 เล่มไปจำหน่ายแล้ว ยังได้ตราสัญลักษณ์ จีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายเครือข่ายด้วย