เปิด 10 แนวโน้ม ความต้องการในการใช้จ่ายของผู้บริโภคไทย ยุคโควิด

เปิด 10 แนวโน้ม ความต้องการในการใช้จ่ายของผู้บริโภคไทย ยุคโควิด

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ฮาคูโฮโด แบงคอก เผยผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบแนวโน้มผู้บริโภคไทยยังคงรัดเข็มขัดใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และมองหาสินค้าที่ใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ โดยมีแนวโน้มการใช้จ่ายลดลงเกือบทุกภูมิภาคและเกือบทุกช่วงอายุของประชากรในสังคมไทย

อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสอง ทำให้คนระวังตัว ต้องการกักตุนสินค้ามากขึ้น และมุ่งใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น โดยแนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการ มีดังนี้