กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ก.พ. เว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2020 (T – SSF 2020) แบบออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร

โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังจากที่ทรงพระประชวร บาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา และทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 และเสด็จฯ กลับไปประทับ ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการครั้งแรก หลังจากทรงพระประชวร