หั่นราคาสินค้า เพิ่มยอดขาย กลยุทธ์เด็ดร้านค้าปลีก มั่นใจแค่ไหนว่าได้ผลดี?

หั่นราคาสินค้า เพิ่มยอดขาย กลยุทธ์เด็ดร้านค้าปลีก มั่นใจแค่ไหนว่าได้ผลดี?

เทรนด์ตลาดสินค้าอุปโภค-บริโภคในปัจจุบัน ราคา ถือเป็นกลยุทธ์จิตวิทยาที่เห็นผลเร็วเป็นอย่างยิ่ง โดยลูกค้าส่วนมาก จะชอบโปรโมชั่นลดราคากว่า 50% ของสินค้าประเภทเดียวกัน และมักจะเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกัน ที่ลดราคาจากป้ายน้อยกว่า ทั้งๆ ที่ตอนลดแล้ว ราคาจะเท่ากันหรือแตกต่างกันไม่มากก็ตาม

อีกทั้งผลพวงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้สงครามราคาเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ต่อสู้แย่งพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดกันมาตลอดในการทำธุรกิจ และทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน มีการห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดท่ามกลางคู่แข่งทุกระดับหนาตา

หากร้านค้าปลีกอยากทำบ้าง อาจต้องมีประเด็นที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้ประกอบการอาจต้องรู้ตัวเองให้ด้วยว่า มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร หากไม่อยากเจ็บตัวฟรี เช่น

  1. การพิจารณาจุดคุ้มทุนในสินค้าตัวเอง หากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีจุดคุ้มทุนอยู่ก็สามารถทำได้อย่างระมัดระวัง แต่หากมีต้นทุนที่สูงอยู่แล้ว ควรปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์อื่นแทน
  2. การประเมินมูลค่าของสินค้าว่าอยู่ในระดับไหนในสายตาของผู้บริโภค เพราะลูกค้าที่ใช้สินค้าของเราอาจเกิดข้อกังขาไปจนถึงหมดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าได้ หากหั่นราคาลงมามากเกินไป
  3. ปรับกลยุทธ์เปลี่ยนจากการขายรายชิ้นเป็นเซต หรือจัดโปรร่วมสินค้าหลายๆ ประเภทเพื่อกระจายต้นทุนของสินค้า แถมยังสามารถปกปิดราคาขายที่แท้จริง สามารถใช้รับมือได้ในกรณีที่มีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งจนไม่สามารถลงมาสู้ในสนามสงครามราคาได้
  4. มองหาตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากขึ้น ซึ่งอาจทำได้โดยการใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ๆ เช่น การตลาดออนไลน์เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ขอบคุณที่มา ธนาคารกรุงเทพ

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564