กรุงไทย แจ้งปิดระบบยืนยันตัวตน แอพเป๋าตัง ชั่วคราวถึง 20.00 น.

กรุงไทย แจ้งปิดระบบยืนยันตัวตน แอพฯเป๋าตัง ชั่วคราวถึง 20.00 น
กรุงไทย แจ้งปิดระบบยืนยันตัวตน แอพฯเป๋าตัง ชั่วคราวถึง 20.00 น

กรุงไทย แจ้งปิดระบบยืนยันตัวตน แอพเป๋าตัง ชั่วคราวถึง 20.00 น.

วันที่ 18 ก.พ.64 จากกรณีที่มีการโอนเงินงวดแรก 2,000 บาทให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเราเที่ยวด้วยกันและกลุ่มคนละครึ่ง ส่งผลให้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังล่มตั้งแต่นาทีแรกที่มีการโอนเงินในเวลา 06.00 น. เนื่องจากมีผู้เข้าไปเช็กว่าเงินเข้าหรือไม่ จำนวนมาก โดยวันนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาวงเงินรวม 7,000 บาท มากถึง 10.2 ล้านคน

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งปิดระบบยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราว จนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้ระบบหน่วง ธนาคารจึงขอปิดระบบการยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราว จนถึงเวลา 20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานธุรกรรมการเงิน และโครงการภาครัฐต่างๆ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้” 

กรุงไทย แจ้งปิดระบบยืนยันตัวตน แอพฯเป๋าตัง ชั่วคราวถึง 20.00 น
กรุงไทย แจ้งปิดระบบยืนยันตัวตน แอพเป๋าตัง ชั่วคราวถึง 20.00 น.