อบด้วยใจ ส่งไปด้วยรัก CROISSANT TOGETHER สนับสนุนอาหาร ช่วยเหลือชาวสมุทรสาคร

อบด้วยใจ ส่งไปด้วยรัก CROISSANT TOGETHER สนับสนุนอาหาร ช่วยเหลือชาวสมุทรสาคร จาก บิ๊กซี

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ส่งมอบครัวซองต์สุดพิเศษอบสดใหม่ ในโครงการ “อบด้วยใจ ส่งไปด้วยรัก CROISSANT TOGETHER”  สนับสนุน ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยผ่าน ครัวซองต์ ตอกย้ำปณิธานของบิ๊กซี ในฐานะ “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป ณ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสมุทรสาคร