ไชโย! ลูกจ้างรายวัน-จ้างเหมา-อาสาสมัคร เข้าร่วม เราชนะ ได้แล้ว

ไชโย! ลูกจ้างรายวัน-จ้างเหมา-อาสาสมัคร เข้าร่วม เราชนะ ได้แล้ว โดยใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

วันที่ 15 ก.พ. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางเปิดรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และที่ไม่สามารถใช้วงเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และเพื่อให้ได้ใช้สิทธิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ครม.เห็นชอบให้ กลุ่มลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และอาสาสมัครต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสามารถเข้าร่วมโครงการได้

โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-25 ก.พ. 64 ที่สาขาธนาคารกรุงไทย กรณีกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ จะมีหน่วยเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้รับสิทธิด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip)

ผู้ได้สิทธิจะได้รับวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 7,000 บาทในระยะเวลา 2 เดือน (ม.ค.– ก.พ.2564) โดยสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ร้านธงฟ้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยจะประกาศผลผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือสาขาธนาคารกรุงไทย ที่รับลงทะเบียนประสานแจ้งผู้ได้รับสิทธิให้หน่วยงานในจังหวัดดำเนินการแจ้งประชาชนต่อไป

ขอบคุณที่มา ข่าวสดออนไลน์