หน่วยงานรัฐ จัดเสวนา กัญชา ร้านค้าขนผลิตภัณฑ์ผสมกัญชา ร่วมออกบู๊ธเพียบ

cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานรัฐ จัดเสวนา กัญชา ร้านค้าขนผลิตภัณฑ์ผสมกัญชา ร่วมออกบู๊ธเพียบ 

วันที่ 15 ก.พ. 64 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานรัฐ จัดเสวนา กัญชา ร้านค้าขนผลิตภัณฑ์ผสมกัญชา ร่วมออกบูธเพียบ 
หน่วยงานรัฐ จัดเสวนา กัญชา ร้านค้าขนผลิตภัณฑ์ผสมกัญชา ร่วมออกบู๊ธเพียบ

ภายในงาน มีการจัดการเสวนา ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด” และ “การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการนำกัญชามาปรุงอาหาร” 

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร และร้านค้าเครือข่าย โดยเฟซบุ๊ก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้โพสต์ภาพกิจกรรม ร้านค้าไว้อย่างสนใจ ดังนี้ 

cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
cr.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขอบคุณ เพจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก