วันนี้วันแรก กรุงไทย เปิดลง เราชนะ แบบไม่มีสมาร์ตโฟน ผ่านจุดบริการพิเศษ

วันนี้วันแรก กรุงไทย เปิดลง เราชนะ แบบไม่มีสมาร์ตโฟน ผ่านจุดบริการพิเศษทั่วประเทศ

เพจ Krungthai Care เผยแพร่ประกาศ ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” แต่ไม่มีสมาร์ตโฟน เปิดจุดบริการพิเศษระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการ และวันที่เปิดให้บริการแต่ละจุดบริการ ได้ที่ https://krungthai.com/…/krungthai…/promotion-detail/609

สำหรับประชาชน : โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุและมาด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้