จับมือช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ เพิ่มปริมาณรับซื้อ 30%

จับมือช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ เพิ่มปริมาณรับซื้อ 30%  

ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมไปถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ และไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิต

สำหรับ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้ประกอบการที่ยืนหยัดจำหน่ายเฉพาะกระเทียมที่ผลิตในประเทศไทย 100% เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตกระเทียมไทยที่จะออกสู่ตลาดปริมาณมากช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม โดยปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณรับซื้อกระเทียมไทยเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน จากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และช่วยยกระดับราคาจำหน่ายผลผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่

รวมไปถึงให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ คัดเลือกกระเทียมสดคุณภาพดี กลีบใหญ่ แกะง่าย และคำนึงถึงราคาที่เหมาะสมทั้งการรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ตลอดจนดูแลไปถึงราคาขายที่จำหน่ายถึงมือผู้บริโภคจะต้องเป็นราคาที่สอดคล้อง เพื่อให้ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม และผู้บริโภคได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โทร. 0-2831-7300 ต่อ 7619