SMEs รู้ไว้ 3 เทรนด์อาหาร ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคโควิด

SMEs รู้ไว้ 3 เทรนด์อาหาร ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคและได้รับความนิยมในยุคโควิด

ด้วยพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าในกลุ่มอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงโควิด-19 ระบาด ก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นตามมา สวนทางกับกำลังซื้อที่มีจำกัดลงเรื่อยๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรหมั่นปรับตัวอยู่สม่ำเสมอและอัพเดตเทรนด์ของผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับใช้เข้ากับธุรกิจ

โดยเทรนด์อาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและได้รับความนิยมมากในยุคนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม อันได้แก่

1. อาหารพร้อมปรุง หรือ อาหารพร้อมทาน

2. เครื่องปรุงรส

3. อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ขอบคุณที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย