พศ.นิมนต์สมเด็จ’ประยุทธ์ ปยุตฺโต’3 ธ.ค. เข้ารับพระราชทาน’พัดยศ-เครื่องประกอบพัดยศ’ 5 ธ.ค.

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ 159 รูป เข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ ลงมาเมื่อเช้าวันที่ 2 ธันวาคม

จากนี้ พศ.จะทำหนังสือฎีกานิมนต์ตามรายนามดังกล่าวเพื่อเข้ารับพระราชทานพัดยศ โดยพระราชาคณะชั้นสมเด็จ จะเข้ารับพระราชทานพัดยศและเครื่องประกอบพัดยศพระราชาคณะชั้นสมเด็จ ส่วนพระราชาคณะลำดับชั้นอื่นๆ เข้ารับพระราชทานพัดยศและสัญญาบัตรพัดยศที่เป็นพระบรมราชโองการ และในส่วนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ซึ่งจะได้รับการพระราชทานสถาปนาพระราชาคณะชั้นสมเด็จ ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นั้น ทางตนและคณะจะเดินทางไปกราบนิมนต์ท่านด้วยตัวเองในวันที่ 3 ธันวาคม เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการ โดยทางท่านได้เมตตาให้เข้าพบที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน เวลา 15.00 น. และเวลา 16.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะมาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พุทธมณฑลด้วย

 

 

ที่มา มติชน