เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ใช้เวลารวม 37 นาที

เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ใช้เวลารวม 37 นาที
เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ใช้เวลารวม 37 นาที

เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ใช้เวลารวม 37 นาที

วันที่ 9 ก.พ.64 เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้เปิดเผยต้นแบบ 8 ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน-19 ที่โรงพยาบาล โดยระบุรายละเอียดว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางไว้ 8 ขั้นตอน ใช้เวลารวม 37 นาที ซึ่งระบบดังกล่าว จะเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานที่แต่ละแห่ง

นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อม การใช้งาน LINE Official Account “หมอพร้อม” สำหรับติดตามอาการหลังจากฉีดวัคซีน ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน รวมทั้งการแจ้งเตือนให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 และรับใบยืนยันการฉีดวัคซีนเมื่อครบ 2 เข็ม

สำหรับ 8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน-19 ที่โรงพยาบาล มีดังนี้

ก่อนเข้าบริการ ต้องตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ 

  1. ลงทะเบียน (ทำบัตร) 

2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 

3. คัดกรอง/ซักประวัติ – ประเมินความเสี่ยง – ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 

4. รอฉีดวัคซีน 

5. ฉีดวัคซีน 

6. พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน LINE Official Account “หมอพร้อม”

7. จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสาร การปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 

8. Dash Board ประเมินผลความครอบคลุม การฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (Line OA หมอพร้อม)

Line OA หมอพร้อม ใช้ในการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน หลังฉีด 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน

– แจ้งนัดหมาย ฉีดครั้งที่ 2 – รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน 

เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ใช้เวลารวม 37 นาที
เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ใช้เวลารวม 37 นาที