ผู้ประกันตน ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน 21 ก.พ. คุณสมบัติใดเข้าเกณฑ์

ผู้ประกันตน ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน 21 ก.พ. นี้ คุณสมบัติใดเข้าเกณฑ์ได้รับเงิน

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงความคืบหน้าโครงการ ม.33 เรารักกัน ว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีการหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางในการเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ ที่รัฐได้ช่วยเหลือ

รัฐบาลจึงเยียวยารายละ 4,000 บาท และคาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน และคาดว่าจะใช้วงเงินทั้งสิ้น ประมาณ 37,100 ล้านบาท

โดยเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ ม.33 เรารักกัน มีดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกัน เกิน 500,000 บาท

ด้านไทม์ไลน์และกำหนดระยะเวลา การดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64

2. ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ในวันที่ 8-14 มี.ค. 64

3. กดใช้งานและกดยืนยันตัวตน ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64

4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้วงเงินผ่าน เป๋าตัง 1,000 บาท ในวันที่ 22, 29 มี.ค. 64 และวันที่ 5, 12 เม.ย. 64

5. เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 64

ขอขอบคุณที่มา ข่าวสดออนไลน์