“มอเตอร์เวย์” นครปฐม-ชะอำ แจ็กพอต 41 ตำบล 13 อำเภอ !!

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโครงการมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. เม็ดเงินลงทุน 63,998 ล้านบาท ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (Action Plan) ปี 2560 ของกระทรวงคมนาคม โดย “ทล.-กรมทางหลวง” เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ล้านบาท โดยเอกชนจะได้สัมปทาน 30 ปี มีรายได้จากค่าผ่านทางและรายได้จากที่พักริมทางตลอดอายุสัญญา

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวงกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าจะสามารถนำโครงการที่กรมเวนคืนที่ดินให้สัมปทานเอกชนได้หรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมากรมยังไม่เคยมีการลงทุนลักษณะนี้มาก่อนทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะกรรมการ PPP อนุมัติต้นปี 2560 เพื่อเปิดประมูลหาเอกชนลงทุนก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะได้บริษัทเอกชนปลายปี 2560 เซ็นสัญญาก่อสร้างปี 2561 แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการปี 2565

สำหรับการเวนคืนที่ดินในเบื้องต้น คาดว่า จะมีค่าเวนคืนที่ดินประมาณ 18,000 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 3,416 แปลง วงเงิน 16,000 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 1,700 หลัง วงเงิน 1,361 ล้านบาท และต้นไม้ 735 ต้น วงเงิน 611 ล้านบาท โดยวงเงินค่าชดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทที่ปรึกษาประเมินไว้อยู่ที่ 9,488 ล้านบาท เนื่องจากราคาซื้อขายที่ดินในตลาดตลอดแนวเส้นทางมีราคาปรับตัวสูงขึ้น  ซึ่งตลอดแนวเส้นทางจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่ตามพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินจะมีเขตทางกว้าง200-1,000 เมตร จะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ

เริ่มจากจังหวัดนครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม, ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลบางระกำ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี และตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน

จังหวัดราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่ ตำบลพงสวาย ตำบลบางป่า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี, ตำบลดอนคา ตำบลโพหัก ตำบลหัวโพ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ, ตำบลดอนคลัง ตำบลดอนกรวย ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก, ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง, ตำบลวัดยางงาม ตำบลวันดาว และตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ

ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่ ตำบลแพรกหนามแดง และตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา และจังหวัดเพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ ตำบลห้วยโรง ตำบลบางเค็ม ตำบลเขาย้อย ตำบลหนองปบาไหล อำเภอเขาย้อย, ตำบลมะพร้าว ตำบลหนองปรง ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง, ตำบลบ้านทาน ตำบลโรงเข้ ตำบลหนองกะปุ ตำบลไร่สะท้อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด, ตำบลท่าแลง ตำบลท่าคอย และตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง

โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ที่บริเวณต่างระดับนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่านจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จนมาบรรจบกับถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 188 ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่ ด่านนครชัยศรี ตลาดจินดา บางแพ ราชบุรี วัดเพลง ปากท่อ 1 ปากท่อ 2 เขาย้อย และท่ายาง ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ประกอบด้วย นครชัยศรี ตลาดจินดา บางแพ ราชบุรี วัดเพลง ปากท่อ เขาย้อย และท่ายาง มีที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี บ้านลาด บางแพ และเขาย้อย

นอกจากนี้ แนวเส้นทางยังผ่านพื้นที่สำคัญ ทั้งนิคมอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 43,673 เที่ยวคัน/วัน ในปีแรกเปิดให้บริการ

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

 

 

ที่มา มติชน