เมื่อธุรกิจกำลังถูกกลืนกิน จากคู่แข่งที่เหนือกว่า รับมือด้วย 5 วิธีนี้!

เมื่อธุรกิจกำลังถูกกลืนกิน จากคู่แข่งที่เหนือกว่า รับมือด้วย 5 วิธีนี้!

ถ้าธุรกิจของคุณเป็นอีกหนึ่งที่กำลังถูก Disrupt อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หรือปัจจัยการเกิดขึ้นจากกระแสโควิด-19 หรือ New Normal ที่ปรับเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ทำให้ธุรกิจของคุณกำลังเผชิญเหตุการณ์สู่ช่วงขาลงหรืออาจจะแย่กว่านั้น เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ แนะนำ 5 วิธีรับมือเมื่อธุรกิจเจอการ Disrupt จากคู่แข่งที่เหนือกว่า มาปรับใช้ดู

  1. ซื้อกิจการหรือร่วมการลงทุน

หลายคนอาจมองว่าวิธีนี้อาจต้องใช้เงินเยอะ ดังนั้น การร่วมทุนหรือเจรจาขอเป็นหุ้นส่วน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลดการแข่งขันลงไปได้ แถมยังสามารถแสวงหาโอกาสจากตลาดใหม่ๆ ที่เกิดการร่วมทุนได้ด้วย

  1. เปิดธุรกิจใหม่เข้าประชัน

อีกวิธีหนีตายและปั้นธุรกิจให้อยู่รอด คือการเปิดธุรกิจใหม่ หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถสยบคู่แข่งหรือร่วมมือกันไม่ได้ โดยการเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาแข่งกับคู่แข่งในตลาด อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องประกอบด้วยการคิดแผนธุรกิจและรูปแบบธุรกิจใหม่ ให้เข้ากับบริบททางสังคม และแผนธุรกิจในการสร้างมูลค่ารวมถึงรายได้ใหม่ๆ ทั้งต้องเตรียมสภาพคล่อง รักษาบุคลากรที่มีความสามารถเอาไว้ และเพิ่มทักษะให้สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถประชันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างทัดเทียม

  1. ทำความเข้าใจกับลูกค้าและใช้เทคโนโลยีเข้าสู้

สิ่งที่ธุรกิจเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ต้องสังเกตพฤติกรรมของคน และมองให้ออกว่า ผู้บริโภคพิจารณาจะซื้อสินค้าไปจนถึงปิดการขายและดูแลหลังการขายนั้น ในแต่ละขั้นตอนผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้อย่างไร และถ้าสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

  1. รักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ดีที่สุด  

ธุรกิจจะยั่งยืน ถ้าลูกค้ายังคอยสนับสนุน ดังนั้น ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าดั้งเดิมที่เป็นรอยัลตี้ จึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการต้องรักษาไว้ให้ได้ อาจใช้วิธีรักษาลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่คู่แข่งไม่สามารถชิงลูกค้ากลุ่มนี้ไป หรือสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในธุรกิจ

  1. ปรับตัวไปทำธุรกิจรูปแบบอื่น

การปรับตัวไปทำธุรกิจรูปแบบอื่นอาจเป็นทางรอดของการทำธุรกิจ โดยหันไปทำธุรกิจที่ยังสามารถอยู่ในตลาดและยังสามารถบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เป็นการออกจากรูปแบบธุรกิจเดิมๆ ไปทำธุรกิจใหม่ หรือรูปแบบใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด ฉีกหนีจากคู่แข่ง และสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่