อึ้งไปเลย!! ป่าไม้ลุยตรวจสนามกีฬาอบต.ท่าตะคร้อ รุกป่าสงวน 15 ไร่ ผงะวัชพืชขึ้นรกเพียบ

เมื่อเวลา 14.30 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายอัครชัย เสรีลัดดานนท์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม) สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ทหารชุดกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันปรามปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 7 กว่า 50 นาย เข้าตรวจสอบการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าตะคร้อ บริเวณบริเวณริมถนนสายท่าตะคร้อ-หนองหญ้าปล้อง บ้านพุบอน หมู่ 6 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสนามกีฬาในเขตป่าสงวนแห่งชาติหนองหญ้าปล้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างของอบต.ท่าตะคร้อ ชื่อโครงการ “สร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6” ภายในพบอาคารอเนกประสงค์โครงเหล็กหลังคาเมทัลชีส ขนาดความกว้าง 21 เมตร ยาว 33 เมตร สูง 8 เมตร สภาพเก่าไม่ได้ใช้งาน จำนวน 1 หลัง ด้านหลังอาคารพบป้ายโครงการสร้างสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประเภทสนามฟุตบอล,ลู่วิ่ง,ลานกรีฑา,ขอบคันคอนกรีต,ระบบระบายน้ำ งบประมาณ1,069,000 บาท ตรวจสอบพบสนามฟุตบอล และลานลู่วิ่ง ตลอดจนทางเดินโดยรอบ มีหญ้าขึ้นสูงบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยวัชพืช และกลายเป็นป่ารกชัฏ เสาไฟสปอร์ตไลท์ สูง 5 เมตร จำนวน 2 เสาสภาพเก่าทั้งหมด ลักษณะไม่มีการใช้งานมานาน ด้านข้างสนามฟุตบอลติดป้ายป้ายโครงการก่อสร้างโครงการที่นั่งชมเชียร์กีฬา งบประมาณ 287,500 บาท พบอัฒจรรย์นั่งชมกีฬา ทำด้วยโครงเหล็กที่นั่งเป็นไม้ หลังคามุงสักกะสี กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.6 เมตร จำนวน 3 หลัง

201612021733042-20041019175320 201612021733011-20041019175320

 

นายอัครชัย กล่าวว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม(GPS) บริเวณรอบพื้นที่ที่มีการทำประโยชน์ตามป้ายของ อบต.ท่าตะคร้อ พบพื้นที่รวมจำนวน 15-1-33 ไร่ ตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด การกระทำของ อบต.ท่าตะคร้อจึงเป็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าฯโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์ ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 1,046,353 บาท

เบื้องต้นนายอัครชัยได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ อรุณเนตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าเพชรบุรีที่ 2 ห้วยเกษม แจ้งความต่อ พ.ต.ท.บุญมา น้อยบาท สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง ซึ่งร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุดำเนินคดีทางกฎหมาย ต่อ อบต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง ต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์