ครม.ไฟเขียว ใช้ชื่อคนเป็นป้ายทะเบียนรถได้ เตรียมแก้กฎหมายนำออกประมูล

ครม.ไฟเขียว ใช้ชื่อคนเป็นป้ายทะเบียนรถได้ เตรียมแก้กฎหมายนำออกประมูล
ครม.ไฟเขียว ใช้ชื่อคนเป็นป้ายทะเบียนรถได้ เตรียมแก้กฎหมายนำออกประมูล

ครม.ไฟเขียว ใช้ชื่อคนเป็นป้ายทะเบียนรถได้ เตรียมแก้กฎหมายนำออกประมูล

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 เว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่า น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ให้มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือเป็นตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จะแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรแสดงชื่อจังหวัด “แผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษนี้จะนำออกประมูล เพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ใช้สำหรับแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนโดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการ โดยแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ จะสามารถใช้เป็นชื่อบุคคลได้ อาทิ ไตรศุลี 1 กรุงเทพมหานคร, อมรเทพ 9 กรุงเทพมหานคร หรือ ประยุทธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งในที่ประชุมครม. เห็นว่าสามารถดำเนินการได้” ด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เห็นด้วยในการมีทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลแบบพิเศษ แต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงคมนาคม ให้ไปพิจารณาว่า หากเป็นชื่อ หรือตัวอักษรมีสระด้วย ต้องดูว่าความหมายไม่ได้กระทบ หรือทำความเสื่อมเสียให้กับคนอื่น