ลุ้นจ่ายเหมือน เราชนะ คลัง เล็งจ่ายเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 รายได้ไม่เกิน 3 แสน

ลุ้นจ่ายเหมือน เราชนะ คลัง เล็งจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 รายได้ไม่เกิน 3 แสนต่อปี

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ว่าได้หารือกับกระทรวงแรงงานแล้ว โดยแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 11 ล้านคน จะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ส่วนเรื่องจำนวนเงินว่าจะชดเชยให้คนกลุ่มนี้จำนวนเท่าไร ขอพิจารณารายละเอียดและเกณฑ์ต่างๆ กับกระทรวงแรงงานก่อน โดยจะเร่งหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

นายอาคม กล่าวว่า ในเรื่องของรูปแบบการจ่ายเงินนั้นจะต้องทำผ่านระบบประกันสังคม อาจจะมีรูปแบบคล้ายกับโครงการเราชนะ จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เบื้องต้นจะยึดจำนวนผู้ที่มีสิทธิตามฐานข้อมูลของประกันสังคม โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการจ่ายเงินของกระทรวงการคลังผ่านแอพของรัฐ ส่วนจะมีการแจกเป็นเงินสดหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูล

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลนั้น จะใช้เกณฑ์เรื่องของรายได้เช่นเดียวกันกับเกณฑ์ในโครงการเราชนะ คือเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และมีเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท เนื่องจากต้องการดูแลผู้ที่มีรายได้น้อย ส่วนการใช้จ่ายเงินจะไม่ต่างกัน เพราะถ้าทำให้แตกต่าง เช่น สามารถให้กดเป็นเงินสดได้ อาจจะมีปัญหา จึงน่าจะเหมือนกับโครงการเราชนะ

แหล่งข่าว กล่าวว่า สำหรับวงเงินที่จะใช้เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 นั้น ทางกระทรวงการคลังยังไม่ทราบข้อมูล ต้องรอหารือกับกระทรวงแรงงาน โดยพิจารณาเรื่องฐานรายได้ของคนกลุ่มนี้ และเมื่อได้ข้อมูลแล้ว จึงจะรู้ถึงวงเงินที่ต้องใช้ในมาตรานี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะต้องพิจารณาอนุมัติใช้วงเงินจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท