นพ.ยง เผยประสิทธิภาพวัคซีน โอด ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเลือก ว่าอยากได้วัคซีนชนิดใด

ภาพจาก มติชนออนไลน์
ภาพจาก มติชนออนไลน์

นพ.ยง เผยประสิทธิภาพวัคซีน ชี้ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเลือก ว่าอยากได้วัคซีนชนิดใด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 

“โควิด-19 วัคซีน

ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ

หลายคนอยากทราบข้อมูลของวัคซีนที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย ถึงประสิทธิภาพ

ผมก็ขอสรุป ตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด รายละเอียดของประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับจุดตัดที่ความรุนแรงของโรค ตามระดับขององค์การอนามัยโลกว่าจะ ตัด ที่ระดับ 3 หรือระดับ 4  เอาเป็นว่าระดับ 4 คือ ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล

และที่ว่าทำไม วัคซีนของจีน ทำไมไม่ศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศจีน

ในเมื่อประเทศจีนไม่มีการระบาดของโรค จึงเป็นไปไม่ได้ ที่จะทำในประเทศจีน ต้องไปทำในประเทศที่มีการระบาดสูง ไม่เหมือนวัคซีนของทางตะวันตกที่มีการระบาดของโรคอย่างมากในอเมริกาและอังกฤษ

ในอนาคตวัคซีนของประเทศไทย ถ้าพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 3  และการระบาดของโรคยังเป็นอย่างปัจจุบัน การศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 ก็ต้องไปทำต่างประเทศเหมือนกัน โดยเฉพาะที่มีการระบาดอย่างสูง จึงจะเห็นประสิทธิภาพในการป้องกัน

ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  การพัฒนาวัคซีน เป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านระยะที่ 3 เข้าสู่การอนุมัติใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วร่วม 10 บริษัท

ขณะนี้ตลาดของวัคซีนเป็นของผู้ขาย ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเลือก ว่าอยากจะได้วัคซีนชนิดใด”

วัคซีนโควิด-19
วัคซีนโควิด-19
วัคซีนโควิด-19
วัคซีนโควิด-19