เริ่มพรุ่งนี้! ธอส. เปิดลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน

เริ่มพรุ่งนี้! ธอส. เปิดลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน
เริ่มพรุ่งนี้! ธอส. เปิดลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน

เริ่มพรุ่งนี้! ธอส. เปิดลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน

วันที่ 31 ม.ค. 64 เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดรอบใหม่ของสถาบันการเงินสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของ ธอส. คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ 2564” ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เริ่มพรุ่งนี้! ธอส. เปิดลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน
เริ่มพรุ่งนี้! ธอส. เปิดลงทะเบียนลดเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน

ล่าสุดวันที่ 31 ม.ค. 64 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ 2564” มาตรการลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. (สถานะบัญชีปกติและไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้)

ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 75 เปอร์เซ็นต์ ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 64) ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL หรือ Line Official Account GHBank https://lin.ee/x2Yoi3U ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกต้องอัพโหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น