เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ.64

ภาพจาก มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์
ภาพจาก มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์

เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.64 พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564

โดยปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค อาทิ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ, สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่, สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน, สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ, สถานประกอบการกิจการอาบอบนวด, สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่อยู่ในเขตบางขุนเทียน บางแค บางพลัด จอมทอง ธนบุรี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน  เฉพาะที่อยู่ในเขตบางขุนเทียน บางแค บางพลัด จอมทอง ธนบุรี

เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64
เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64

และมีมาตรการผ่อนคลายให้กับกิจการ 37 ประเภท แต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรคตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหารศูนย์อาหาร โรงอาหาร ไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ ,ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์, ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมจำกัดร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน, ร้านค้าปลีก ตลาด ตลาดน้ำและตลาดนัด, ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่, สนามกอล์ฟ เป็นต้น

หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64
เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64
เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64
เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64
เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64
เช็กเลย! 37 กิจการ กทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64