ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้

ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้
ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้

ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ “เราชนะ” แจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้
ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้

ในส่วนของร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ส่วนร้านธงฟ้าและร้านในโครงการคนละครึ่งนั้นไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถรับสิทธิเราชนะจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 5 ก.พ. 64 และรับสิทธิเราชนะจากแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ในวันที่ 18 ก.พ. 64 

วิธีการรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในร้านธงฟ้า ที่มีเครื่องรูดบัตร (EDM)

ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้
ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้

วิธีการรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในร้านถุงเงินธงฟ้า / ร้านค้าโครงการคนละครึ่งและเราชนะ 

ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้
ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้

วิธีการรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในร้านถุงเงินธงฟ้า / ร้านค้าโครงการคนละครึ่งและเราชนะ 

ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้
ร้านค้าเช็กเลย รับสิทธิเราชนะ อย่างไร ก่อนลงทะเบียนจริงพรุ่งนี้