ชงโทลล์เวย์ ลดค่าผ่านทางแก้ปัญหาวิกฤตจราจร ปิดสะพานรัชโยธิน

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การปรับลดค่าผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวย์ในชั่วโมงเร่งด่วนตามที่มีข้อเสนอเข้ามาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดจากการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินนั้น เป็นเรื่องของผู้บริหารดอนเมืองโทลล์เวย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ความร่วมมือในการปรับลดค่าโทลล์เวย์หรือไม่ หรืออาจต้องรอการตัดสินใจในระดับนโยบายจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ก่อน

ทั้งนี้ ตามแผนต้องมีการทุบรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินอย่างแน่นอน เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เพราะทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ก็เห็นด้วย เนื่องจากมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดตามแนวถนนรัชดาภิเษกและสะพานข้ามแยกตามแนวถนนพหลโยธิน โดยยึดไปตามแนวโครงสร้างรถไฟฟ้า

กรุงเทพมหานครมีแผนในอนาคตที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ข้ามทางแยกตามแนวถนนรัชดาภิเษกอยู่แล้ว หากไม่ทำวันนี้ วันหน้าก็ต้องทำ รถก็ต้องติดอีกอยู่ดี สู้ทำทีเดียวไปเลยดีกว่า ซึ่งประชาชนผู้ใช้ทางหากไม่จำเป็นอาจใช้ทางเลี่ยงอื่น แต่หากจำเป็นต้องผ่านจุดดังกล่าวต้องบริหารจัดการให้ดี เชื่อว่าใช้เวลาไม่กี่ปี เมื่อก่อสร้างเสร็จทุกอย่างจะดีขึ้น

ที่มา มติชนออนไลน์