คลัง เผยโฉม www.เราชนะ.com เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกัน 29 ม.ค. 64

คลังเผยโฉม www.เราชนะ.com เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกัน 29 ม.ค. 64

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเราชนะ โดยจะมีการจ่ายวงเงินไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 นั้น โดยโครงการเราชนะ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ลงทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค. เป็นวันแรก

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้เปิดโฉมหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว โดยมีหน้าตาดังนี้