โลตัส-พม. ผุด ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ ช่วยเหลือ SMEs มอบรายได้ ฝ่าวิกฤตโควิด

โลตัส จับมือ พม. ผุด ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ ช่วยเหลือ SMEs มอบรายได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพกว่า 2.3 ล้านบาท ต่อยอดสร้างอาชีพ ฝ่าโควิด-19

เทสโก้ โลตัส จับมือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำรายได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพ หรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำมอบให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ผ่านการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับจำหน่ายอาหาร และบัตรเงินสด รวมมูลค่าทุนละ 30,000 บาท

เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งจัดอบรมประกอบอาชีพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป เป็นการต่อยอดการครบรอบ 1 ปีที่งดแจกถุงพลาสติก

คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบของขวัญให้กับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง กล่าวคือ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และแม่เลี้ยงเดี่ยว ผนวกกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19

คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กระทรวงจึงได้มีการเร่งมอบหมายให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000 รายทั่วประเทศ และคัดคนที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพจังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน มารับทุนสร้างอาชีพจากโลตัส จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในวันนี้ โดยโลตัสจะสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพพร้อมเงินทุนแก่ประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ เพื่อเติมศักยภาพในการประกอบอาชีพเราจะมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ การเงิน การประกอบอาชีพด้านอาหาร ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ให้สามารถหารายได้ที่ยั่งยืนต่อไป”

คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส

คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ในปีนี้เราจึงจัดทำโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” ต่อยอดจากการครบรอบ 1 ปีที่งดแจกถุงพลาสติก เราจึงผนวกโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง “ถุงคืนชีพ” เข้ากับโครงการเพื่อสังคม และนำรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายถุงคืนชีพมอบให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ 77 รายทั่วประเทศ ด้วยการมอบเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับจำหน่ายอาหาร และเงินทุน รวมมูลค่าทุนละ 30,000 บาท หรือรวมทั้งหมด 2,310,000 บาท และร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ เป็นการมอบทุนตั้งต้น และองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อใช้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบให้มีรายได้ที่ยั่งยืน”

ในปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้นำรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพ หรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำ มอบเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมะเร็ง 8 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นเงินกว่า 9.2 ล้านบาท

นอกเหนือจากการมอบทุนตั้งต้น สร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ยังได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Food Paradise เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฟรีเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย, โครงการตลาดนัด SMEs ไทย ถูกใจมหาชน ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP Select รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนกว่า 300 ราย

นำสินค้ามาวางจำหน่ายบริเวณด้านหน้าสาขาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, โครงการตลาดสุขใจวัยเก๋า เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุนอกระบบ มาจำหน่ายสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส และ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สนับสนุนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร และสาธารณูปโภคให้เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ เป็นต้น