เต็มแล้ว! ออมสิน ปิดลงทะเบียนกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เต็มแล้ว! ออมสิน ประกาศ ปิดลงทะเบียนกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เพจ GSB Society เผยแพร่ประกาศจากธนาคารออมสินด้วยเรื่อง ธนาคารออมสิน ปิดลงทะเบียนกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เนื่องจาก วงเงินเต็มแล้ว

สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว กรุณากดรับ/ทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด