พระราชโองการแรกในรัชกาลปัจจุบัน

ศ.ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้โพส เฟชบุค https://www.facebook.com/nha.chandransu?fref=ts เรื่องประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้สนองพระราชโองการ ซึ่ง หนังสือฉบับดังกล่าวนี้ ถือเป็น พระราชโองการแรกในรัชกาลปัจจุบัน

 

ที่มา มติชนออนไลน์