ส่องเทรนด์ 5 กลุ่มผู้บริโภคมาแรงแห่งปี 2021 มีอะไรบ้าง

ส่องเทรนด์ 5 กลุ่มผู้บริโภคมาแรงแห่งปี 2021 มีอะไรบ้าง
ส่องเทรนด์ 5 กลุ่มผู้บริโภคมาแรงแห่งปี 2021 มีอะไรบ้าง

ส่องเทรนด์ 5 กลุ่มผู้บริโภคมาแรงแห่งปี 2021 มีอะไรบ้าง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จากปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ ตลอดทั้งพลวัตทางสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยธนาคารกรุงเทพ ได้พาไปส่องเทรนด์ 5 กลุ่มผู้บริโภคมาแรงแห่งปี 2021 ไว้ดังนี้

  1. ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ (New Segments)

ถือว่าปัจจัยเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการบริโภคสินค้าในกลุ่มใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น  กลุ่มรักสบายจ่ายหนัก (Lazy Consumer) โดยกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ยอมจ่ายเงิน เพื่อซื้อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด ดังนั้นสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ Lazy Consumer จะต้องช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และมีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือใช้เวลานานแต่ก็คุ้มค่า เพราะ กลุ่ม Lazy Consumer มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากผลสำรวจของ Taobao บริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน ที่ระบุว่ายอดขายกลุ่มสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นถึง 70% ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

  1. กลุ่มโลกส่วนตัวสูง ชอบทำอะไรด้วยตนเอง (Introvert)

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงและนิยมทำอะไรด้วยตนเอง จึงต้องการสินค้าหรือบริการที่เหมาะสำหรับการใช้คนเดียว โดยสินค้าต้องใช้งานง่าย สะดวก และเบ็ดเสร็จ ขณะเดียวกันช่องทางบริการควรเป็นระบบที่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง หรือมีระบบ AI ในการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค

  1. กลุ่มไม่แบ่งแยกเพศ (Genderless)  

ผู้บริโภคยุคใหม่เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีเพศทางเลือกหลากหลาย โดยบริษัทต่างๆ เริ่มพัฒนาสินค้าที่สามารถใช้ได้ทุกเพศ ทั้งนี้ผลสำรวจของ McKinsey บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจรายใหญ่ของโลก พบว่ากลุ่ม Gen Z (ช่วงอายุ 10-25 ปี) ถึง 48% สนับสนุนแบรนด์ที่ไม่แบ่งแยกเพศของสินค้า

  1. กลุ่มคนรวยรุ่นใหม่ (New Wealth)

เศรษฐกิจของตลาดใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น จีน อินเดีย ส่งผลให้เกิดผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง โดยมีไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่หรูหรา และให้ความสำคัญกับคุณค่าที่จะได้รับจากแบรนด์มากกว่าประโยชน์ใช้สอย เช่น กระแสการสะสมกระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม และนาฬิกาหรู ซึ่งนอกจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้ว การสะสมสินค้าแบรนด์เนมยังเป็นการเพิ่มความมั่งคั่ง

  1. กลุ่มรักสุขภาพ รักษ์โลก (Vegan)

กระแสการดูแลและบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้เกิดกลุ่ม Vegan ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมถึงไม่ใส่เครื่องแต่งกายที่ทำจากสัตว์ ดังนั้นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ทำจากพืชและดีต่อสุขภาพ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายหรือรบกวนธรรมชาติ (เช่น การกินน้ำผึ้ง อาจรบกวนหรือทำลายรังผึ้ง)