เปิด 4 ขั้นตอน บริการรับ-ส่ง พัสดุปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

เปิด 4 ขั้นตอน บริการรับ-ส่ง พัสดุปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19
เปิด 4 ขั้นตอน บริการรับ-ส่ง พัสดุปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

เปิด 4 ขั้นตอน บริการรับ-ส่ง พัสดุปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

ในปัจจุบัน บริการสั่งซื้อของออนไลน์ ถือว่ามาแรงมากในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด แต่จะทำอย่างไรให้ตัวผู้ใช้บริการ หรือผู้ประกอบการที่ให้บริการ ปลอดภัยจากโควิด-19 โดย สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้เผยแพร่ 4 ขั้นตอน รับ-ส่งพัสดุ ลดเสี่ยงโควิด-19 ไว้ดังนี้ 

 1. ส่งพัสดุ
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 • รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือ หลังส่งพัสดุ

2. ให้บริการ (ผู้ประกอบการ)

 • คัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อทุกวัน และจำกัดคนเข้ามาในสถานที่
 • จัดบริเวณที่รับ-ส่งของ
 • จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือให้บริการ
 • ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • เพิ่มความถี่ทำความสะอาด และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

3. คัดแยก-ส่งพัสดุ (พนักงานปฏิบัติงาน)

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือ หลังคัดแยก-ส่งพัสดุ

4. รับพัสดุ

 • จัดพื้นที่ให้ผู้ส่งพัสดุ วางพัสดุไว้หน้าบ้านหรือแขวนไว้ โดยไม่ต้องออกไปรับพัสดุโดยตรง
 • สวมหน้ากากเมื่ออกไปรับพัสดุ
 • ก่อนนำพัสดุเข้าบ้าน และแกะกล่องพัสดุ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • หลังแกะกล่องพัสดุ ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือ