บสย. เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้าน เศรษฐกิจการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานงานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน โดยมีนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารพันธมิตร 19 แห่ง  เพื่อประกาศความพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ในวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศ  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559