ออมสิน แจ้งปิดระบบ ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ชั่วคราว

ออมสิน แจ้งปิดระบบ ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ชั่วคราว
ออมสิน แจ้งปิดระบบ ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ชั่วคราว

ออมสิน แจ้งปิดระบบ ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ชั่วคราว 

วันที่ 21 ม.ค.64 ธนาคารออมสิน แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก GSB Society แจ้งปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ชั่วคราว

“ธนาคารออมสิน ขอบคุณลูกค้า ประชาชน ที่ให้ความสนใจลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo เป็นจำนวนมาก

ธนาคารขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากทางแอพ MyMo เป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันที่ 23 มกราคม 2564

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ธนาคารกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พร้อมปรับเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้ผู้เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเดิม กู้ได้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท”

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน