กลุ่มไหนได้รับสิทธิ เราชนะ 29 ม.ค.นี้ รับเงิน 7,000 บาท

กลุ่มไหนได้รับสิทธิ เราชนะ 29 ม.ค.นี้ รับเงิน 7,000 บาท
กลุ่มไหนได้รับสิทธิ เราชนะ 29 ม.ค.นี้ รับเงิน 7,000 บาท

กลุ่มไหนได้รับสิทธิ โครงการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ 29 ม.ค.นี้ รับเงิน 7,000 บาท

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการเราชนะเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 31.1 ล้านคนนั้น

เปิดลงทะเบียน โครงการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ 29 ม.ค.นี้ รับเงิน 7,000 บาท

โดยโครงการเราชนะจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคน รวมผู้ได้รับสิทธิ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงิน 2.1 แสนล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควรในการลดค่าครองชีพ ถ้านับเป็นวันเฉลี่ยวันละ 160 กว่าบาท ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำ วงเงินที่ใช้ในโครงการเราชนะ 2.1 แสนล้านบาท จะใช้เป็นงบของส่วนของเงินกู้และงบเยียวยาที่โยกมาผสมกัน ซึ่งมีความเพียงพอ จากที่มีตอนนี้กว่า 5 แสนล้านบาท ทำให้มีเงินเหลือเกือบ 3 แสนล้านบาท

โครงการเราชนะ มีรายละเอียดดังนี้

  • วงเงิน 3,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน จำนวน 2 เดือน
  • แรงงาน
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • อาชีพอิสระ
  • เกษตรกร
  • ประชาชนสามารถใช้เงินได้เร็วสุดภายในสิ้นเดือนมกราคม หรือ ต้นเดือนกุมภาพันธ์
  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โครงการเราชนะ

ผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะไม่ได้รับในเบื้องต้น คือ

  • ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40
  • ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน
  • ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอพเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติ ซึ่งต้องรอรับเงินผ่านแอพเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอพเป๋าตังจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์

เราชนะรองรับกลุ่มอาชีพ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ และเกษตรกร รวมถึงรองรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอพเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา เราชนะ รองรับ กลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลจาก matichon online, prachachart online