กรุงไทย เลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT

กรุงไทย เลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT เป็น 21 และ 24 .. 64

ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้แจ้งเรื่อง ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ปิดปรับปรุง  Krungthai NEXT Application ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 00.00-06.00 . นั้น ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า

ธนาคารได้เลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT Application เป็นวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 00.00-06.00 . สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ Krungthai NEXT Application รวมทั้งบริการอื่นๆ ในทุกระบบและช่องทางบริการระหว่างเวลา 00.00-05.00 .

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center หมายเลข

02 111 1111