วัดไทยเตรียมเจริญชัยมงคล – ย่ำฆ้องกลองระฆัง ถวายพระพรพระบรมฯ ขึ้นทรงราชย์เย็นนี้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. เปิดเผยว่า ขณะนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมพร้อมเจริญชัยมงคลคาถาและลั่นฆ้องกลองระฆังพร้อมกันทั่วโลกเพื่อถวายพระพรในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทางมติมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขอให้วัดไทยทั่วโลกติดตามการรับชมการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ เวลา 20.00 น. เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจ นำความขึ้นกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ให้วัดไทยทั่วโลกเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำฆ้องกลองระฆังพร้อมกันทั่วโลก

“ที่ประชุมมส. ขอให้วัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเครื่องสักการะ เช่น พุ่มดอกไม้ เทียนแพและกรวยดอกไม้ ภายในอุโบสถ/พระอุโบสถ หรือสถานที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ นอกจากนี้นิมนต์พระภิกษุสามเณร พร้อมกัน ณ สถานที่ที่กำหนด และในเวลา 20.00 น. ของวันนี้ ขอให้รับชมรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เมื่อรายการดังกล่าวดำเนินมาถึงช่วงที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระภิกษุสามเณรทุกรูปเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง” นายบุญเชิด กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์