เปิด 10 อันดับ ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ เป็นที่ต้องการมากที่สุด

เปิด 10 อันดับ ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ เป็นที่ต้องการมากที่สุด

เว็บไซต์ ข่าวสด รายงานว่า คุณสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เผย กรมการจัดหางานคาดการณ์ว่า อาจจะมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงรวบรวมตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงาน ซึ่งมีตำแหน่งงานรองรับทุกระดับการศึกษา และอัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 10 อันดับแรก ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ, แรงงานทั่วไป

2. แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ

3. แรงงานด้านการผลิต

4. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ

5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

6. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ

7. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์

8. พนักงานบริการอื่นๆ

9. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) พนักงานขายของหน้าร้าน

10. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

ผู้ว่างงานที่ประสงค์มีงานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com หรือติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน