รมช.ศึกษา สั่งยกเลิกประกาศ กศน.อมก๋อย ห้ามรับบริจาค

รมช.ศึกษา สั่งยกเลิกประกาศ กศน.อมก๋อย ห้ามรับบริจาค
รมช.ศึกษา สั่งยกเลิกประกาศ กศน.อมก๋อย ห้ามรับบริจาค

รมช.ศึกษา สั่งยกเลิกประกาศ กศน.อมก๋อย ห้ามรับบริจาค

วันที่ 11 ม.ค. 64 มติชนออนไลน์ รายงานข่าว จากกรณี ที่โลกออนไลน์ ได้เผยแพร่ประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย ลงวันที่ 9 ม.ค. 2564 เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียลในการสื่อสาร โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ ด้วยในสภาวะปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียต่อหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม กศน.อมก๋อย ประกาศ งดรับบริจาคทุกประเภท หลังมีดราม่าพิมรี่พาย

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย จึงขอประกาศให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติดังนี้ เช่น ห้ามโพสต์เกี่ยวกับการรับบริจาคทุกช่องทาง ห้ามตอบโต้ผ่านสื่อโซเชียล งดรับบริจาคทุกประเภท ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และล่าสุดมีความคืบหน้าจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ยืนยันว่า ได้มียกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้ว โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสามารถโพสต์ขอรับบริจาคได้หากขาดแคลน พร้อมขอบคุณประชาชนที่มีใจเอื้อเฟื้อให้การช่วยเหลือสังคม

และต่อมา นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ได้ลงนาม คำสั่งประกาศ ศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย ลงวันที่ 11 ม.ค. 64 เรื่อง ยกเลิกประกาศ การสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียล ตามที่ ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย ออกประกาศ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียล ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น ศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

รมช.ศึกษา สั่งยกเลิกประกาศ กศน.อมก๋อย ห้ามรับบริจาค
รมช.ศึกษา สั่งยกเลิกประกาศ กศน.อมก๋อย ห้ามรับบริจาค