สำนักพระราชวังเผยพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” เริ่ม 2 ธ.ค.

วันที่ 1 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช 2559

25

26

27

 

ที่มา มติชนออนไลน์