ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50%

ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้
ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้

ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% 

เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงต่อเนื่องยาวนาน มีส่วนทำให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยภายในศูนย์การค้าตลอดมา ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 และยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยา โดยการมอบส่วนลดเพิ่มเติมให้ผู้เช่าอีก รวมสูงสุดถึง 50% เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป         

ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้
ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้

นอกจากการช่วยเหลือด้วยการมอบส่วนลดค่าเช่าต่างๆ แล้ว ศูนย์การค้ายังมุ่งพัฒนาโครงการต่างๆ ต่อเนื่อง อาทิ การให้แนวทางในการสร้างแบรนด์ การสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทางศูนย์การค้ายังได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ขายใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้
ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้

และศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า  พนักงานร้านค้า  และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ  จึงยังคงดำเนินการตามมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  โดยยึด 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ 

1. มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด                

2. มาตรการลดความแออัด    

3. มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส

4. มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก   

5. มาตรการเฝ้าระวังติดตาม  

พร้อมเปลี่ยนแปลงเวลาการปิด-เปิด ศูนย์การค้า เป็นวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-21.00 น. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดการแพร่ระบาดของไวรัส  รวมถึงเป็นการร่วมมือกับภาครัฐและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม                     

ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้
ยูเนี่ยน มอลล์ ช่วยผู้ค้าสู้โควิดระลอกใหม่ ลดค่าเช่า 50% เริ่มต้นปีนี้