นอติลุส สั่งโรงงานหยุดผลิตปลากระป๋อง หลังพบพนักงานติดโควิด

นอติลุส สั่งโรงงานหยุดผลิตปลากระป๋อง หลังพบพนักงานติดโควิด
นอติลุส สั่งโรงงานหยุดผลิตปลากระป๋อง หลังพบพนักงานติดโควิด

นอติลุส สั่งโรงงานหยุดผลิตปลากระป๋อง หลังพบพนักงานติดโควิด

วันที่ 6 ม.ค. 64 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า บริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหนังสือชี้แจงประเด็นข่าวในโลกออนไลน์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานบริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิดและจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องตรานอติลุส และ นอติลุส ไลท์ ซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด บริษัทผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท

เช่น กระป๋อง และถุงเพาช์ โดยผ่านกระบวนการทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้า คือการแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 110 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันมากกว่า 9  ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แน่นอน

ประกอบกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถทนความร้อนได้และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส จึงสามารถสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด จังหวัดสมุทรสาครซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดนี้ และด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตพนักงานและห่วงใยสุขภาพที่อาจจะได้รับผลจากการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ ในการตรวจค้นหาเชิงรุก ซึ่งได้รับการยืนยันว่า มีพนักงานติดเชื้อจำนวนหนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการสอบสวนและกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยทันที

รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนเข้มข้นสูงสุด ได้แก่ ส่งพนักงานที่มีความเสี่ยงทุกคนในการสัมผัสผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที และให้พนักงานกักตัวเพื่อดูอาการเป็นเวลา 14 วัน หากพบการยืนยันว่าพนักงานติดเชื้อจะดำเนินการตามแนวทางของภาครัฐ ส่วนโรงงานสั่งหยุดกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทันที ในพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค

ขณะเดียวกัน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกส่วนงาน 100% ของโรงงานมหาชัย โดยได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางจังหวัดสมุทรสาครอย่างใกล้ชิด เพื่อรับรายงานผลการตรวจยืนยันหากพบผู้ติดเชื้อ

รวมถึงขอคำแนะนำและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้พนักงานบางส่วนรายงานตัวเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหากมีข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัย และให้หน่วยงานของบริษัทดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลว่าจากการตรวจเชิงรุกพบพนักงานในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงราว 1,000 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 4,000 คน

นอติลุส สั่งโรงงานหยุดผลิตปลากระป๋อง หลังพบพนักงานติดโควิด
นอติลุส สั่งโรงงานหยุดผลิตปลากระป๋อง หลังพบพนักงานติดโควิด