กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน

กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน

กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน

วิธีปฏิบัติที่สำคัญในการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง คือ การกักตัว 14 วัน โดยจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน เพจ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แนะนำวิธีปฏิบัติตัวไว้ดังนี้

1. การแยกห้องและของใช้

– ให้อยู่ในห้องแยกจากครอบครัว โดยแยกห้องนอน

– ใช้แผ่นกั้นห้อง แบบพลาสติกแบ่งสัดส่วนหากแยกห้องนอนไม่ได้

– แยกของใช้ส่วนตัว และมีถังขยะติดเชื้อแยกเฉพาะ

2. การจัดการขยะ

– แยกขยะทั่วไป

– ขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม และล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาวเพื่อทำลายเชื้อ

– ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

3. ข้อปฏิบัติสำคัญ

– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อยครั้งละ 20 วินาที

– สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าป้องกัน

– อยู่ห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน

4. การรับประทานอาหาร

– ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ให้ตักแบ่งมารับประทาน

– หากให้ผู้อื่นจัดหาอาหารให้ ควรกำหนดจุดรับเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง

5. การทำความสะอาด

– เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว แยกทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกตามปกติ หรือซักร่วมกับน้ำร้อน

– ของใช้ที่สัมผัสบ่อย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70-90%

– ห้องสุขา สุขภัณฑ์พื้นบ้าน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% แต่อย่าฉีดพ่น

6. การใช้ห้องสุขา

– แยกใช้ห้องสุขา หากแยกไม่ได้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที

– กรณีใช้ชักโครก ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค