มท. เตรียมออกประกาศห้ามมั่วสุม การชุมนุมต้องขออนุญาต เริ่ม 30 ธ.ค. 63

มท. เตรียมออกประกาศห้ามมั่วสุม การชุมนุมต้องขออนุญาต เริ่ม 30 ธ.ค. 63
มท. เตรียมออกประกาศห้ามมั่วสุม การชุมนุมต้องขออนุญาต เริ่ม 30 ธ.ค. 63

มท. เตรียมออกประกาศห้ามมั่วสุม การชุมนุมต้องขออนุญาต เริ่ม 30 ธ.ค. 63

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 250 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 241 ราย ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว 2 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 8 ราย และที่ไม่เข้าสถานกักกัน 1 ราย รวมสะสม 6,690 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 4,688 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,383 ราย รักษาหายแล้ว 4,212 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 2,417 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมที่ 61 ราย

นพ.ทวีสิน กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมออกประกาศ ดังนี้ ห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค การชุมนุม หรือการทำกิจกรรม ต้องขออนุญาตการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด เป็นต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป