ACE ดัน โรงไฟฟ้าขยะกระบี่เร็วกว่าแผน ส่งผลเพิ่มรายได้ หนุนกำไรสุทธิทั้งปีโตตามเป้า

ACE ดัน โรงไฟฟ้าขยะกระบี่เร็วกว่าแผน ส่งผลเพิ่มรายได้ Q4/63 หนุนกำไรสุทธิทั้งปีโตตามเป้า

คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เริ่ม COD จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 1/2564 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กระบี่จะสร้างรายได้ให้ ACE ปีละประมาณ 220 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้การจำหน่ายไฟฟ้าและรายได้ค่ากำจัดขยะ

คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย

ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2563 นี้ บริษัทจะมีรายได้เพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้าใหม่ 4 โครงการ โดยมี 3 โครงการที่เป็นการเริ่มรับรู้รายได้เป็นครั้งแรกแบบไม่เต็มไตรมาส ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กระบี่ และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บุรีรัมย์ 2 โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 และ 9.5 เมกะวัตต์ ที่ซื้อมาจาก บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) ซึ่งทำการปรับปรุงเครื่องจักรแล้วเสร็จและกลับมาเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่วันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และมี 1 โครงการที่เป็นการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลที่นครราชสีมา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งซื้อมาจาก UWC เช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีนี้ที่ทำไว้ดีมากก็คาดว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่ ACE มีผลการดำเนินงานและผลกำไรเติบโตตามเป้าและเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญ