ปีหน้ามาแน่ เทรนด์สายกรีน สินค้า-การตลาดแบบไหน โดนใจคนรักษ์โลก

ปีหน้ามาแน่ เทรนด์สายกรีน สินค้า-การตลาดแบบไหน โดนใจคนรักษ์โลก

เทรนด์รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมได้กลับมาเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จากนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งดแจกถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญ ที่นักการตลาดจะเร่งดึงกลยุทธ์การทำการตลาดโลกสวยที่น่าสนใจออกมา ให้สอดรับกับนโยบายและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ ได้เผยกลุ่มสินค้าที่มาแรงในปี 2563 ลากยาวไปถึงปี 2564 ได้แก่

1. สินค้าที่ใช้วัตถุดิบย่อยสลายง่ายและกลับมาใช้ซ้ำ

2. สินค้าหรือบริการที่ใช้พลังงานสะอาด

3. สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. สินค้าอีโค่มีดีไซน์ตอบสนองคนรุ่นใหม่

ซึ่ง 4 กลยุทธ์การตลาดโลกสวย 4 เอ็นไว (ENVI Strategy) ให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้กับธุรกิจ ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนี้

  1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ (E : Early) สำหรับผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ยังไม่ค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและองค์กรธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคในกลุ่มนี้
  2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมควรแก้ไขทันที (N : Now or Never) เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้บริโภคที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อย นักการตลาดจึงควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  3. สื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง (V : Viral) นักการตลาดควรใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง และแพร่หลาย (viral)
  4. ใช้นวัตกรรมในการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (I : Innovative) การดึงนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ การใช้วัตถุดิบสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติอนุรักษ์มากขึ้น การใช้ระบบดิจิทัลในการผลิต เป็นต้น