ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศหยุดขาย-ปิดโซนอาหารทะเล 14 วัน ป้องกันโควิดระลอกใหม่

ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศหยุดขาย-ปิดโซนอาหารทะเล 14 วัน ป้องกันโควิดระลอกใหม่

ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมให้ความร่วมมือกับสังคม ออกมาตรการเข้ม ป้องกันไวรัส COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่าย ด้วยการพักการจำหน่าย 14 วัน สำหรับผู้ค้าสินค้าอาหารทะเล เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้สังคมผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ โดยไม่เก็บค่าเช่าผู้ค้าในช่วงที่หยุดจำหน่ายและกักตัวแรงงานต่างด้าว จำนวน 14 วัน  โดย อสม.จะติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

คุณอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ

คุณอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะทำงานสถานการณ์ COVID-19 ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศไทย ตลาดยิ่งเจริญ เป็นศูนย์กลางแหล่งจำหน่ายอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้นิ่งนอนใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ค้าและผู้ซื้อที่มาจับจ่ายใช้สอย มีความยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลเเละปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ โดยได้ออกมาตรการหลัก จำเป็นต้องให้กลุ่มสินค้าทะเลหยุดขาย / ปิดโซน 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปกลุ่มอื่น เพื่อรักษาส่วนรวม และกักตัวแรงงานต่างด้าว จำนวน 14 วัน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

“ผู้ค้าสินค้าทะเล ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมให้ความร่วมมือกับสังคม ด้วยการตรวจหาเชื้อ และพักการจำหน่ายอาหารทะเล 14 วัน เพื่อให้สังคมผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ โดยทางตลาดยิ่งเจริญไม่เก็บค่าเช่าผู้ค้าในช่วงที่หยุดจำหน่าย เรารักษาประโยชน์ส่วนรวมของตลาด และผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องอยู่ได้” นอกจากนี้ตลาดยิ่งเจริญยังออกมาตรการ

  1. กำหนด ช่วงเวลาสำหรับรถส่งสินค้าแต่ละประเภทที่เข้ามายังตลาด
  2. จัดพื้นที่สำหรับรถส่งสินค้าที่เข้ามายังตลาด
  3. เจ้าหน้าที่ของตลาดจะต้องทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตัวรถส่งสินค้า และสินค้าภายในรถก่อนที่จะขนสินค้าลงจากรถได้

สำหรับกลุ่มเสี่ยงภายในตลาดจะเป็นกลุ่มผู้ค้าสินค้าทะเลจำนวน  30 แผงค้า ได้เข้าไปรับอาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร (แต่ไม่ใช่แผงที่เกิดเหตุ) ดังนั้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2563  สำนักงานเขตบางเขน, กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกัน ตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับแผงค้าสินค้าทะเล จำนวน 30 แผง ผู้ช่วยค้าและแรงงานภายในตลาด

ทั้งนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีช่วงเริ่มต้นระบาดของ COVID-19 จนถึงปัจจุบัน ตลาดยิ่งเจริญได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ค้าและผู้ซื้อที่มาจับจ่ายใช้สอยมาโดยตลอด โดยได้ออกมาตรการรณรงค์ ยิ่งเจริญ “ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่” พิชิตไวรัส COVID-19” กำหนดระเบียบและขอความร่วมมือให้ผู้ค้า ผู้ช่วยขาย สมาชิกรถเข็น และผู้ใช้บริการตลาดยิ่งเจริญ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เเละหากพบว่า ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ ทางตลาดขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย “ไม่อนุญาตให้เข้าตลาดเด็ดขาด” และ “ไม่อนุญาตให้เปิดแผง” เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่าย และซื้อสินค้าที่ตลาดยิ่งเจริญ

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือ “ผู้ค้าและบุคลากร” สวมหน้ากาก และถุงมืออนามัย ทุกคน ทุกวัน โดยมีมาตรการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆ รอบตลาดเป็นประจำต่อเนื่อง ทุกวัน, ตรวจวัดไข้บุคลากรทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทุกกะ ทุกวัน, บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดมือตามจุดต่างๆ ทั่วตลาด จำนวนกว่า 50 จุด, กำหนดป้อมให้-คืนบัตรจอดรถ ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบัตรจอดรถก่อนนำมาหมุนเวียนใช้ในระบบ และทุกครึ่งชั่วโมงทีมแม่บ้านมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำทุกห้อง โต๊ะรับประทานอาหาร เเละจุดสัมผัสอื่นๆ และยังได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้กำหนดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มพูนศักยภาพการป้องกันการแพร่กระจายไวรัส COVID-19 กำหนดจุดวางถังขยะอันตรายเฉพาะรองรับหน้ากากอนามัยเท่านั้น โดยร่วมมือกับฝ่ายรักษาความสะอาด เขตบางเขน เพื่อจัดเก็บ กำจัด อย่างถูกต้องต่อไป