“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคัก ส่งท้ายปลายปี 2563

“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคักส่งท้ายปลายปี 2563

“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคัก ส่งท้ายปลายปี 2563

ตลาดสี่มุมเมือง จับมือธนาคารกรุงไทย ตั้งจุด “คนละครึ่ง one stop service” เพื่อช่วยเหลือรถเร่และแผงค้า สมัคร “โครงการคนละครึ่ง” เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้ซื้อสินค้าอย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กลางค้าส่งผักผลไม้ ครบถ้วน ราคายุติธรรม เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเผยว่า “ตามที่รัฐบาลอนุมัติโครงการคนละครึ่ง มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จ จึงมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคักส่งท้ายปลายปี 2563
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคัก ส่งท้ายปลายปี 2563
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคักส่งท้ายปลายปี 2563
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคัก ส่งท้ายปลายปี 2563

ตลาดสี่มุมเมือง ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค จึงจับมือกับธนาคารกรุงไทย ตั้งจุด “คนละครึ่ง one stop service” ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการรถเร่และแผงค้า ในเรื่องการลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่ง ซึ่งเป้าหมายคือเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ช่วงท้ายปลายปี และเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้มีทางเลือกในการซื้อสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายรถเร่ของตลาดสี่มุมเมือง ที่เข้าไปจำหน่ายสินค้าทั่วทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นการลดช่องว่างการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้เป็นอย่างดี”

“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคักส่งท้ายปลายปี 2563
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคัก ส่งท้ายปลายปี 2563

สำหรับการร่วมมือของตลาดสี่มุมเมืองและธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดปทุมธานี โดยท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, คุณรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และ ว่าที่ร.ต.สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมการตั้งจุด one stop service ช่วยเหลือรถเร่และแผงค้าที่สมัคร “โครงการคนละครึ่ง” ที่ตลาดสี่มุมเมือง

“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคักส่งท้ายปลายปี 2563
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคัก ส่งท้ายปลายปี 2563
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคักส่งท้ายปลายปี 2563
“รถเร่-แผงค้า” ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมใจ เข้าร่วมมาตรการ “คนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจสุดคึกคัก ส่งท้ายปลายปี 2563