จบใหม่ควรรู้ เปิดซอฟต์สกิล ที่องค์กรมองหา จากคนทำงานในยุคโควิด

จบใหม่ควรรู้ เปิดซอฟต์สกิล ที่องค์กรมองหา จากคนทำงานในยุคโควิด

จากข้อมูล จ๊อบไทย เว็บไซต์หางานยอดนิยมในปัจจุบัน ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่องโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic จากคนทำงานและความคิดเห็นขององค์กรทั่วประเทศ พบว่าซอฟต์สกิล (Soft Skills) ที่องค์กรมองหาจากคนทำงานหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อันดับ 1 ความสามารถในการเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ 49.6%

อันดับ 2 ความสามารถในการทำงานเชิงรุก (Proactive) 49.1%

อันดับ 3 การจัดลำดับความสำคัญของงาน 47.6%

อันดับ 4 การสื่อสารและการถ่ายทอดข้อมูล 45.3%

อันดับ 5 การบริหารเวลา 44.0%