นศ.ไทย เจ๋ง คว้าแชมป์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย

น.ศ.ไทย เจ๋ง คว้าแชมป์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย

ทีม ENVISAGE (ประเภทนักศึกษา) คว้าแชมป์ด้วยนวัตกรรม “ประกันภัยอาคารทรัพย์สินอัจฉริยะ Smart Home” ส่วนทีม SoTA (ประเภทประชาชนทั่วไป) คว้าแชมป์ด้วยนวัตกรรม “AI สร้างภาพ 3D จากกล้องมือถือเพื่อทำประกันภัยรถยนต์และตรวจผลเครมได้แม่นยำ” พร้อมต่อยอดพัฒนาผลงานตอบโจทย์ยุค Post COVID-19 ที่ต้องการนวัตกรรมไร้ขีดจำกัดในการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประกันภัยไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2020” ภายใต้โจทย์ “InsurTech Breaking Through The New Insurance Possibility พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” ตอบโจทย์การปรับตัวของอุตสาหกรรมประกันภัยโดยเฉพาะในยุค Post COVID-19 ซึ่งต้องการนวัตกรรมที่ไร้ขีดจำกัดในการก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ของโลกประกันภัย

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 134 ทีม แสดงถึงการเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่าตัว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 5 หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์แรก คือ ปัญหาที่ตั้งขึ้นมามีอยู่จริงและมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ หลักเกณฑ์ที่ 2 แนวทางการแก้ไข มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นแนวทางใหม่ สามารถตอบโจทย์และใช้งานได้จริง

หลักเกณฑ์ที่ 3 โอกาสของผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจ หลักเกณฑ์ที่ 4 การเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมาะสมและมีความทันสมัย และหลักเกณฑ์ที่ 5 เทคนิคการนำเสนอผลงานได้ใจความและเข้าใจง่ายในเวลาที่กำหนด โดยคณะกรรมการในการตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 

คุณทำนุ อมาตยกุล ประธานคณะอนุกรรมการดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย ดร.โชติมา พัวศิริ คณะกรรมการ InsurTech สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์ กรรมการ สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย คุณเพียรไกร อัศวโภคา ที่ปรึกษา สมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร และคุณชินพงศ์ กระสินธุ์ Head of Center of InsurTech, Thailand (CIT) โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินและประกาศผลรางวัล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2020” ประเภทนิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ENVISAGE ภายใต้แนวคิด “ประกันภัยอาคารทรัพย์สินอัจฉริยะ Smart Home” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม InYouth ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มคุ้มครองเด็กจบใหม่ แต่ยังไร้งาน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม CARCARE ภายใต้แนวคิด “แอพพลิเคชั่นดูแลการเครมรถยนต์รวมครบที่แอพเดียว ครบวงจร” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม OMG ภายใต้แนวคิด “เกมประกันภัย ที่จะทำให้ประกันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัว” เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Tu Solution ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสำหรับการช็อปปิ้งสินค้าออนไลน์”  เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท

ส่วนประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SoTa ภายใต้แนวคิด “AI สร้างภาพ 3D จากกล้องมือถือเพื่อทำประกันภัยรถยนต์และตรวจผลเครมได้แม่นยำ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Agnos ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยี AI ช่วยผู้ป่วยในการวิเคราะห์อาการตัวเองแม่นยำ ไม่ต้องพึ่งพาหมอกูเกิล” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Team Fyn ภายใต้แนวคิด “การบริการประมวลผลประวัติการซ่อมการเครมรถยนต์ฺ ป้องกันปัญหาคนขับรถชนหนักแล้วย้ายค่ายประกัน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Voyage ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มเพื่อการประกันภัยคุ้มครองการท่องเทียวในประเทศที่ตรงใจหลากหลาย” เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ซัมซานเทค ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มรวมกลุ่มประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองค่าความเสียหายส่วนแรกถูกใจ Gen-Y ”เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ มาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม InsurTech ที่เคยจัดเมื่อปีก่อนหน้านี้ แต่ศูนย์ CIT ได้พลิกวิกฤตของโรคโควิด-19 ให้เป็นโอกาส โดยเน้นสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดฯ ทำให้เกิดการรับรู้โครงการในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และทำให้มียอดผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 134 ทีมจากทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วมากถึง 3 เท่าตัว อีกทั้งยังมีจำนวนผู้เข้ารับชม VDO Content สาระต่างๆ ด้าน InsurTech ไปแล้วกว่า เกือบ 2 แสนครั้งการชม (View) คิดเป็นเวลาที่ได้เผยแพร่ความรู้ด้าน InsurTech ไปแล้วรวมประมาณเกือบ 7,000 ชม.

รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ InsurTech ออกไปผ่านสื่อต่างๆ ทำให้เพิ่มการรู้จักและตระหนักถึง InsurTech ได้มากกว่า 7.5 ล้านครั้ง ซึ่งการจัดทำโครงการ OIC InsurTech Award 2020 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการประกันภัย ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT)

โดยในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน คปภ. ได้เดินตามแผนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ แก่สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดมากกว่าปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้เรายังได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ หรือคลังความรู้ออนไลน์ Online bootcamp ช่วยให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ด้าน InsurTech ในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะแลความรู้ที่สำคัญ ถึง 14 บทเรียนให้แก่ผู้สมัครทุกทีม

รวมไปถึงทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยให้คำปรึกษา และเป็นที่ปรึกษาเฉพาะ ในการเป็น Coach แบบ Intensive Coaching เพื่อขับเคี่ยวผลงานให้แหลมคมตอบโจทย์ Pain Point ต่างๆ ได้ตรงจุด มีประโยชน์โดยตรงกับอุตสาหกรรมประกันภัย ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งผู้สมัครหรือผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าเว็บไซต์การเรียนรู้ https://course.oicinsurtechaward.com เพื่อศึกษา เพิ่มความรู้ และนำไปปรับใช้ในการต่อยอดและพัฒนาผลงานเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ InsurTech ได้กันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการประกวดจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ประจำปี 2563 หรือ OIC InsurTech Awards 2020 นั้น จะเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาค Tech Startup ให้นำเทคโนโลยีมาต่อยอดเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และให้บริการ ตลอดจนช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัยประชาชน ซึ่ง Center of InsurTech, Thailand หรือ CIT จะมุ่งมั่นก้าวต่อไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงาน ร่วมกับ Tech Startup และกลุ่มธุรกิจประกันภัย ประสานพลังคนทุก generation โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech) และเทคโนโลยีในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอันมากต่อธุรกิจประกันภัยของไทยในอนาคต และในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวน Tech Startup ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ Center of InsurTech, Thailand หรือ ศูนย์ CIT (https://cit.oic.or.th) เพื่อร่วมกันสร้างเทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และก้าวไปด้วยกันกับเรา” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย